Julio I. González Montañés

jgmontanes@gmail.com


Testamentos do burro 

 Os Testamentos do burro / burra, monólogos recitados por un testamenteiro, ás veces con música, están documentados en Europa dende o século XIII (Testamentum dominum Asini), e temos noticias deles nos entroidos galegos de Laza, Celanova, Faxilde (Vilagarcía), A Mezquita (A Merca), Ganceiros e Grou (Lobios), Vilardevós e noutras moitas localidades incluíndo o norte de Portugal. En Galicia o Testamento do burro poñía o punto e final ó entroido, e nalgúns lugares facíase tamén o Enterro do burro, un boneco de palla con forma animal ou humana (un lardeiro). En Vilagarcía, a principios do século XX, as letras dos testamentos vendíanse ao público en follas impresas, e conservamos algúns textos como este de Faxilde (c. 1969): 


Atentos señores

a este papel roto.

Que morreu a burra

de Juan O Piloto.


E Juan O Piloto

choraba por ela.

Adiós miña burra,

miña burra vella.

 

E quen a enterrou:

foi o sacristán,

co sacho no cu,

coa vela na man...

  Taboada Chivite publicou os versos de inicio doutro testamento de Vixa de Abaixo (Grou, Lobios), no que se pasaba revista rapidamente aos feitos máis destacados do ano, e a burra deixaba con sorna ás súas pernas aos coxos, as orellas aos xordos, o pelo aos calvos, etcétera.
                                                                                                           Eiquí, na Vixa de Abaixo,
                                                                                                           fixádevos o que pasóu;
                                                                                                           unha burra moribunda
                                                                                                           que, antes de morrer, testóu...    

  O testamento do burro máis coñecido na actualidade é o de Laza, que se segue recitando anualmente e do que conservamos numerosos textos que, partindo dunha estrutura común, introducen cada ano variacións con referencias aos sucesos de actualidade na vila. Os versos que a continuación ofrezo son os do comezo dun testamento dos anos 80, publicado por Xerardo Dasairas Valsa en 1990:


Non me toquedes as chocas

estai quietos peliqueiros

aconchegaivos veciños

que fala o testamenteiro.


Seica no ano pasado

houbo protestas da xente

pois a burro regalado...

non hai que mirarlle o dente.


¿É que vos medrou a lingua

ou criticades por vicio?

pois de seguir esto así

pouco me dura o oficio.


Xa me avisaron algúns:

"Non andes de pita choca,

que o que se mete a falar

xa sabe o que lle toca:

Sementes ou non sementes

conta con herbas na horta".


Que nunca me falten burros

pra botar o testamento,

hasta agora non hai queixa,

pois coma xa estades vendo

inda non reparto un

e xa está outro morrendo...


O Testamenteiro do Burro de Laza