Julio I. González Montañés

jgmontanes@gmail.com

Pantomimas 

  Nos ritos do Entroido, os disfraces, os actos improvisados e o emprego de máscaras confírenlle a calquera acto unha natureza parateatral, e o carácter cómico e lúdico da festa ten como consecuencia unha tendencia á parodia e á burla, que leva inevitablemente á comedia. É posible que algunhas pantomimas protagonizadas por máscaras de animais poidan ser supervivencias de ritos prehistóricos, pero na actualidade hai case sempre nelas un compoñente cómico. Así sucede coas Mulas de Viana do Bolo e Castro Caldelas, as Morenas (vacas) de Laza e A Mezquita, a Fera de Moaña e as máscaras de oso e outros animais que existiron nas zonas de Chantada, Manzaneda e Pedrafita, e aínda sobreviven nalgúns lugares.

As pantomimas son mudas por definición, pero poden ira acompañadas de berros, interxeccións e breves frases como sucede nas pantomimas con vacas/touros, mulas e cabalos, ou en representacións da caza do oso como a de Sande.

Mula de Viana do Bolo