Julio I. González Montañés

jgmontanes@gmail.com

Base de datos de representacións teatrais no entroido galego
       rexistros

 

  A Base de Datos recolle noticias de representacións teatrais no entroido galego ata a actualidade, agas no caso dos Apropósitos no cal a catalogación remata en 1936, excluindo as representacións coruñesas de postguerra. Todas as fichas inclúen descripción, breve estudo e bibliográfia e/ou webgrafía das pezas catalogadas, e moitas tamén os textos.

Entrar